ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นเป็นอาหารสัตว์ปีก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้เทคโนโลยีชีวภาพปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นเป็นอาหารสัตว์ปีก
นักวิจัย : ดนุภัสตรา ชะนะเพีย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดนุภัสตรา ชะนะเพีย . (2556). การใช้เทคโนโลยีชีวภาพปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นเป็นอาหารสัตว์ปีก.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ดนุภัสตรา ชะนะเพีย . 2556. "การใช้เทคโนโลยีชีวภาพปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นเป็นอาหารสัตว์ปีก".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ดนุภัสตรา ชะนะเพีย . "การใช้เทคโนโลยีชีวภาพปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นเป็นอาหารสัตว์ปีก."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556. Print.
ดนุภัสตรา ชะนะเพีย . การใช้เทคโนโลยีชีวภาพปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นเป็นอาหารสัตว์ปีก. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2556.