ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าโดยเทคโนโลยีชีวภาพ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าโดยเทคโนโลยีชีวภาพ
นักวิจัย : อัจฉรา ธรรมถาวร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัจฉรา ธรรมถาวร . (2554). การอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าโดยเทคโนโลยีชีวภาพ.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อัจฉรา ธรรมถาวร . 2554. "การอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าโดยเทคโนโลยีชีวภาพ".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อัจฉรา ธรรมถาวร . "การอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าโดยเทคโนโลยีชีวภาพ."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. Print.
อัจฉรา ธรรมถาวร . การอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าโดยเทคโนโลยีชีวภาพ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2554.