ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของกระบวนการแปรรูปอาหารต่อปริมาณไฟเตทและการปลดปล่อยเกลือแร่ในข้าวกล้องสายพันธุ์ต่าง ๆ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของกระบวนการแปรรูปอาหารต่อปริมาณไฟเตทและการปลดปล่อยเกลือแร่ในข้าวกล้องสายพันธุ์ต่าง ๆ
นักวิจัย : รัชฎา ตั้งวงค์ไชย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัชฎา ตั้งวงค์ไชย . (2552). ผลของกระบวนการแปรรูปอาหารต่อปริมาณไฟเตทและการปลดปล่อยเกลือแร่ในข้าวกล้องสายพันธุ์ต่าง ๆ.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
รัชฎา ตั้งวงค์ไชย . 2552. "ผลของกระบวนการแปรรูปอาหารต่อปริมาณไฟเตทและการปลดปล่อยเกลือแร่ในข้าวกล้องสายพันธุ์ต่าง ๆ".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
รัชฎา ตั้งวงค์ไชย . "ผลของกระบวนการแปรรูปอาหารต่อปริมาณไฟเตทและการปลดปล่อยเกลือแร่ในข้าวกล้องสายพันธุ์ต่าง ๆ."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.
รัชฎา ตั้งวงค์ไชย . ผลของกระบวนการแปรรูปอาหารต่อปริมาณไฟเตทและการปลดปล่อยเกลือแร่ในข้าวกล้องสายพันธุ์ต่าง ๆ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2552.