ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อันตรกิริยาระหว่างโมเลกุลในการตกตะกอนของเหล็ก(III),อะลูมิเนียม(III),และแมงกานีส(II)ในรูปฟอสเฟตไฮเดรตที่มีน้ำผลึกต่างกัน เพื่อเข้าใจกระบวนการในดินเค็ม
นักวิจัย : ไฉนพร ด่านวิรุทัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :