ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รู้ใช้ เข้าใจ เรื่อง GPS/GNSS

หน่วยงาน สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รู้ใช้ เข้าใจ เรื่อง GPS/GNSS
นักวิจัย : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
คำค้น : GPS , GNSS , ดาวเทียม , เครื่องรับสัญญาณ , วิศวกรรม
หน่วยงาน : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เครื่องรับสัญญาณหาตำแหน่ง GPS (Global Positioning System)/GNSS (Global Navigation System) ได้เข้ามามีบทบาทอย่างรวดเร็วในวงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั่วโลกและประเทศไทย สำหรับงานก่อสร้างในประเทศไทยที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น แต่ในหลายสถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธายังไม่มีความพร้อมที่จะให้ความรู้และทักษะกับนักศึกษาและวิศวกรโยธา ทาง วสท. จึงเล็งเห็นถึงปัญหาและความจำเป็นในการเผยแพร่ความรู้ให้กับวิศวกรโยธาที่กำลังประสบปัญหาการทำงานร่วมกับการหาตำแหน่งด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ GPS/GNSS จึงได้จัดอบรมหลักสูตร รู้ใช้ เข้าใจ เรื่อง GPS/GNSS ให้กับวิศวกรโยธาและผู้ที่สนใจที่ต้องการเพิ่มความรู้และศักยภาพของตนเองในเรื่องการรังวัดดาวเทียม

บรรณานุกรม :
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ . (2558). รู้ใช้ เข้าใจ เรื่อง GPS/GNSS.
    กรุงเทพมหานคร : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์.
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ . 2558. "รู้ใช้ เข้าใจ เรื่อง GPS/GNSS".
    กรุงเทพมหานคร : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์.
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ . "รู้ใช้ เข้าใจ เรื่อง GPS/GNSS."
    กรุงเทพมหานคร : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558. Print.
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ . รู้ใช้ เข้าใจ เรื่อง GPS/GNSS. กรุงเทพมหานคร : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์; 2558.