ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชนิดและความหลากหลายของนกในพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชนิดและความหลากหลายของนกในพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง
นักวิจัย : สมรักษ์ รอดเจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมรักษ์ รอดเจริญ . (2545). ชนิดและความหลากหลายของนกในพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมรักษ์ รอดเจริญ . 2545. "ชนิดและความหลากหลายของนกในพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมรักษ์ รอดเจริญ . "ชนิดและความหลากหลายของนกในพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
สมรักษ์ รอดเจริญ . ชนิดและความหลากหลายของนกในพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.