ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครือข่ายทางสังคม การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้นำระหว่างกลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่นและขายยางที่ประสบความสำเร็จกับกลุ่มที่ไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครือข่ายทางสังคม การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้นำระหว่างกลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่นและขายยางที่ประสบความสำเร็จกับกลุ่มที่ไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน
นักวิจัย : เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา . (2544). เครือข่ายทางสังคม การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้นำระหว่างกลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่นและขายยางที่ประสบความสำเร็จกับกลุ่มที่ไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา . 2544. "เครือข่ายทางสังคม การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้นำระหว่างกลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่นและขายยางที่ประสบความสำเร็จกับกลุ่มที่ไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา . "เครือข่ายทางสังคม การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้นำระหว่างกลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่นและขายยางที่ประสบความสำเร็จกับกลุ่มที่ไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2544. Print.
เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา . เครือข่ายทางสังคม การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้นำระหว่างกลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่นและขายยางที่ประสบความสำเร็จกับกลุ่มที่ไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2544.