ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณสมบัติบางประการของ cucumber mosaic virus ที่เป็นสาเหตุของโรคใบด่างของพริกในประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณสมบัติบางประการของ cucumber mosaic virus ที่เป็นสาเหตุของโรคใบด่างของพริกในประเทศไทย
นักวิจัย : โสภณ วงศ์แก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2516
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โสภณ วงศ์แก้ว . (2516). คุณสมบัติบางประการของ cucumber mosaic virus ที่เป็นสาเหตุของโรคใบด่างของพริกในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
โสภณ วงศ์แก้ว . 2516. "คุณสมบัติบางประการของ cucumber mosaic virus ที่เป็นสาเหตุของโรคใบด่างของพริกในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
โสภณ วงศ์แก้ว . "คุณสมบัติบางประการของ cucumber mosaic virus ที่เป็นสาเหตุของโรคใบด่างของพริกในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2516. Print.
โสภณ วงศ์แก้ว . คุณสมบัติบางประการของ cucumber mosaic virus ที่เป็นสาเหตุของโรคใบด่างของพริกในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2516.