ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายของทรัพยากรประมงในป่าจากบริเวณแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายของทรัพยากรประมงในป่าจากบริเวณแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง
นักวิจัย : ชาญยุทธ สุดทองคง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชาญยุทธ สุดทองคง . (2545). ความหลากหลายของทรัพยากรประมงในป่าจากบริเวณแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชาญยุทธ สุดทองคง . 2545. "ความหลากหลายของทรัพยากรประมงในป่าจากบริเวณแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชาญยุทธ สุดทองคง . "ความหลากหลายของทรัพยากรประมงในป่าจากบริเวณแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
ชาญยุทธ สุดทองคง . ความหลากหลายของทรัพยากรประมงในป่าจากบริเวณแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.