ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการพัฒนาการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการพัฒนาการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : ผกากานต์ ทองสมบุญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ผกากานต์ ทองสมบุญ . (2547). ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการพัฒนาการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ผกากานต์ ทองสมบุญ . 2547. "ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการพัฒนาการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ผกากานต์ ทองสมบุญ . "ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการพัฒนาการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
ผกากานต์ ทองสมบุญ . ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการพัฒนาการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.