ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความชุกของโรคเลปโตสไปโรซิสของโคนมในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความชุกของโรคเลปโตสไปโรซิสของโคนมในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
นักวิจัย : สุวิชัย โรจนเสถียร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวิชัย โรจนเสถียร . (2546). ความชุกของโรคเลปโตสไปโรซิสของโคนมในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุวิชัย โรจนเสถียร . 2546. "ความชุกของโรคเลปโตสไปโรซิสของโคนมในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุวิชัย โรจนเสถียร . "ความชุกของโรคเลปโตสไปโรซิสของโคนมในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
สุวิชัย โรจนเสถียร . ความชุกของโรคเลปโตสไปโรซิสของโคนมในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2546.