ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมไทย
นักวิจัย : ประภา ศรีพิจิตต์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประภา ศรีพิจิตต์ . (2536). การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประภา ศรีพิจิตต์ . 2536. "การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประภา ศรีพิจิตต์ . "การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2536. Print.
ประภา ศรีพิจิตต์ . การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2536.