ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาปริมาณไนโตรเจนในข้าวนึ่ง โดยวิธีฟาสต์นิวตรอนแอคติเวชัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาปริมาณไนโตรเจนในข้าวนึ่ง โดยวิธีฟาสต์นิวตรอนแอคติเวชัน
นักวิจัย : อารีรัตน์ คอนดวงแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อารีรัตน์ คอนดวงแก้ว . (2525). การหาปริมาณไนโตรเจนในข้าวนึ่ง โดยวิธีฟาสต์นิวตรอนแอคติเวชัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อารีรัตน์ คอนดวงแก้ว . 2525. "การหาปริมาณไนโตรเจนในข้าวนึ่ง โดยวิธีฟาสต์นิวตรอนแอคติเวชัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อารีรัตน์ คอนดวงแก้ว . "การหาปริมาณไนโตรเจนในข้าวนึ่ง โดยวิธีฟาสต์นิวตรอนแอคติเวชัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2525. Print.
อารีรัตน์ คอนดวงแก้ว . การหาปริมาณไนโตรเจนในข้าวนึ่ง โดยวิธีฟาสต์นิวตรอนแอคติเวชัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2525.