ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสืบต่อพันธุ์ของป่าผสมผลัดใบภายหลังการออกดอกของไผ่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสืบต่อพันธุ์ของป่าผสมผลัดใบภายหลังการออกดอกของไผ่
นักวิจัย : ดอกรัก มารอด
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดอกรัก มารอด . (2547). การสืบต่อพันธุ์ของป่าผสมผลัดใบภายหลังการออกดอกของไผ่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ดอกรัก มารอด . 2547. "การสืบต่อพันธุ์ของป่าผสมผลัดใบภายหลังการออกดอกของไผ่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ดอกรัก มารอด . "การสืบต่อพันธุ์ของป่าผสมผลัดใบภายหลังการออกดอกของไผ่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
ดอกรัก มารอด . การสืบต่อพันธุ์ของป่าผสมผลัดใบภายหลังการออกดอกของไผ่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.