ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจพื้นฐาน สถานภาพด้านความปลอดภัยในการผลิตอาหารของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจพื้นฐาน สถานภาพด้านความปลอดภัยในการผลิตอาหารของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
นักวิจัย : คงศักดิ์ ศรีแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
คงศักดิ์ ศรีแก้ว . (2548). การสำรวจพื้นฐาน สถานภาพด้านความปลอดภัยในการผลิตอาหารของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ในเขตภาคเหนือตอนล่าง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
คงศักดิ์ ศรีแก้ว . 2548. "การสำรวจพื้นฐาน สถานภาพด้านความปลอดภัยในการผลิตอาหารของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ในเขตภาคเหนือตอนล่าง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
คงศักดิ์ ศรีแก้ว . "การสำรวจพื้นฐาน สถานภาพด้านความปลอดภัยในการผลิตอาหารของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ในเขตภาคเหนือตอนล่าง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
คงศักดิ์ ศรีแก้ว . การสำรวจพื้นฐาน สถานภาพด้านความปลอดภัยในการผลิตอาหารของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ในเขตภาคเหนือตอนล่าง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.