ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาโรคกล้าแห้งของข้าวที่เกิดจากเชื้อรา Salerotium rolfsii Sacc

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาโรคกล้าแห้งของข้าวที่เกิดจากเชื้อรา Salerotium rolfsii Sacc
นักวิจัย : พากเพียร อรัญนารถ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2523
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พากเพียร อรัญนารถ . (2523). การศึกษาโรคกล้าแห้งของข้าวที่เกิดจากเชื้อรา Salerotium rolfsii Sacc.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พากเพียร อรัญนารถ . 2523. "การศึกษาโรคกล้าแห้งของข้าวที่เกิดจากเชื้อรา Salerotium rolfsii Sacc".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พากเพียร อรัญนารถ . "การศึกษาโรคกล้าแห้งของข้าวที่เกิดจากเชื้อรา Salerotium rolfsii Sacc."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2523. Print.
พากเพียร อรัญนารถ . การศึกษาโรคกล้าแห้งของข้าวที่เกิดจากเชื้อรา Salerotium rolfsii Sacc. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2523.