ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษายาต้านจุลชีพและการตกค้างของยาในกุ้งกุลาดำ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษายาต้านจุลชีพและการตกค้างของยาในกุ้งกุลาดำ
นักวิจัย : มาลินี ลิ้มโภคา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มาลินี ลิ้มโภคา . (2532). การศึกษายาต้านจุลชีพและการตกค้างของยาในกุ้งกุลาดำ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มาลินี ลิ้มโภคา . 2532. "การศึกษายาต้านจุลชีพและการตกค้างของยาในกุ้งกุลาดำ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มาลินี ลิ้มโภคา . "การศึกษายาต้านจุลชีพและการตกค้างของยาในกุ้งกุลาดำ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2532. Print.
มาลินี ลิ้มโภคา . การศึกษายาต้านจุลชีพและการตกค้างของยาในกุ้งกุลาดำ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2532.