ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลของกากน้ำตาลที่ทำให้แบคทีเรียเซลลูโลสสูงขึ้นและคุณสมบัติทางกายภาพของเซลลูโลส

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลของกากน้ำตาลที่ทำให้แบคทีเรียเซลลูโลสสูงขึ้นและคุณสมบัติทางกายภาพของเซลลูโลส
นักวิจัย : ศิริพงษ์ เปรมจิต
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริพงษ์ เปรมจิต . (2546). การศึกษาผลของกากน้ำตาลที่ทำให้แบคทีเรียเซลลูโลสสูงขึ้นและคุณสมบัติทางกายภาพของเซลลูโลส.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศิริพงษ์ เปรมจิต . 2546. "การศึกษาผลของกากน้ำตาลที่ทำให้แบคทีเรียเซลลูโลสสูงขึ้นและคุณสมบัติทางกายภาพของเซลลูโลส".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศิริพงษ์ เปรมจิต . "การศึกษาผลของกากน้ำตาลที่ทำให้แบคทีเรียเซลลูโลสสูงขึ้นและคุณสมบัติทางกายภาพของเซลลูโลส."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
ศิริพงษ์ เปรมจิต . การศึกษาผลของกากน้ำตาลที่ทำให้แบคทีเรียเซลลูโลสสูงขึ้นและคุณสมบัติทางกายภาพของเซลลูโลส. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2546.