ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาแนวทางการปรับปรุงเครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกน สำหรับนวดเมล็ดพันธุ์ปอคิวบา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแนวทางการปรับปรุงเครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกน สำหรับนวดเมล็ดพันธุ์ปอคิวบา
นักวิจัย : เสรี วงส์พิเชษฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสรี วงส์พิเชษฐ . (2534). การศึกษาแนวทางการปรับปรุงเครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกน สำหรับนวดเมล็ดพันธุ์ปอคิวบา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เสรี วงส์พิเชษฐ . 2534. "การศึกษาแนวทางการปรับปรุงเครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกน สำหรับนวดเมล็ดพันธุ์ปอคิวบา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เสรี วงส์พิเชษฐ . "การศึกษาแนวทางการปรับปรุงเครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกน สำหรับนวดเมล็ดพันธุ์ปอคิวบา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2534. Print.
เสรี วงส์พิเชษฐ . การศึกษาแนวทางการปรับปรุงเครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกน สำหรับนวดเมล็ดพันธุ์ปอคิวบา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2534.