ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาทดลองการผลิตสาหร่ายผง เพื่อใช้เป็นอาหารเพาะเลี้ยงลูกกุ้งวัยอ่อน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาทดลองการผลิตสาหร่ายผง เพื่อใช้เป็นอาหารเพาะเลี้ยงลูกกุ้งวัยอ่อน
นักวิจัย : วรวิทย์ ชีวาพร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรวิทย์ ชีวาพร . (2535). การศึกษาทดลองการผลิตสาหร่ายผง เพื่อใช้เป็นอาหารเพาะเลี้ยงลูกกุ้งวัยอ่อน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรวิทย์ ชีวาพร . 2535. "การศึกษาทดลองการผลิตสาหร่ายผง เพื่อใช้เป็นอาหารเพาะเลี้ยงลูกกุ้งวัยอ่อน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรวิทย์ ชีวาพร . "การศึกษาทดลองการผลิตสาหร่ายผง เพื่อใช้เป็นอาหารเพาะเลี้ยงลูกกุ้งวัยอ่อน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2535. Print.
วรวิทย์ ชีวาพร . การศึกษาทดลองการผลิตสาหร่ายผง เพื่อใช้เป็นอาหารเพาะเลี้ยงลูกกุ้งวัยอ่อน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2535.