ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาถึงลักษณะของพันธุ์ข้าวไร่ที่ทนทานต่อความแห้งแล้ง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาถึงลักษณะของพันธุ์ข้าวไร่ที่ทนทานต่อความแห้งแล้ง
นักวิจัย : ทรงเชาว์ อินสมพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทรงเชาว์ อินสมพันธ์ . (2534). การศึกษาถึงลักษณะของพันธุ์ข้าวไร่ที่ทนทานต่อความแห้งแล้ง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ทรงเชาว์ อินสมพันธ์ . 2534. "การศึกษาถึงลักษณะของพันธุ์ข้าวไร่ที่ทนทานต่อความแห้งแล้ง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ทรงเชาว์ อินสมพันธ์ . "การศึกษาถึงลักษณะของพันธุ์ข้าวไร่ที่ทนทานต่อความแห้งแล้ง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2534. Print.
ทรงเชาว์ อินสมพันธ์ . การศึกษาถึงลักษณะของพันธุ์ข้าวไร่ที่ทนทานต่อความแห้งแล้ง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2534.