ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาตัวตรวจสอบชนิด Microsatellite ในการจำแนกพันธุ์พริก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาตัวตรวจสอบชนิด Microsatellite ในการจำแนกพันธุ์พริก
นักวิจัย : ชลธิชา นิวาสประกฤติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชลธิชา นิวาสประกฤติ . (2540). การศึกษาตัวตรวจสอบชนิด Microsatellite ในการจำแนกพันธุ์พริก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชลธิชา นิวาสประกฤติ . 2540. "การศึกษาตัวตรวจสอบชนิด Microsatellite ในการจำแนกพันธุ์พริก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชลธิชา นิวาสประกฤติ . "การศึกษาตัวตรวจสอบชนิด Microsatellite ในการจำแนกพันธุ์พริก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
ชลธิชา นิวาสประกฤติ . การศึกษาตัวตรวจสอบชนิด Microsatellite ในการจำแนกพันธุ์พริก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2540.