ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาจุลินทรีย์เพื่อใช้ป้องกันกำจัดโรคโคนเน่าของผักและถั่วลิสงโดยชีววิธี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาจุลินทรีย์เพื่อใช้ป้องกันกำจัดโรคโคนเน่าของผักและถั่วลิสงโดยชีววิธี
นักวิจัย : วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ . (2527). การศึกษาจุลินทรีย์เพื่อใช้ป้องกันกำจัดโรคโคนเน่าของผักและถั่วลิสงโดยชีววิธี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ . 2527. "การศึกษาจุลินทรีย์เพื่อใช้ป้องกันกำจัดโรคโคนเน่าของผักและถั่วลิสงโดยชีววิธี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ . "การศึกษาจุลินทรีย์เพื่อใช้ป้องกันกำจัดโรคโคนเน่าของผักและถั่วลิสงโดยชีววิธี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2527. Print.
วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ . การศึกษาจุลินทรีย์เพื่อใช้ป้องกันกำจัดโรคโคนเน่าของผักและถั่วลิสงโดยชีววิธี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2527.