ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการให้น้ำแบบหยดด้วยวิธีง่าย ๆ ในสวนมะม่วง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการให้น้ำแบบหยดด้วยวิธีง่าย ๆ ในสวนมะม่วง
นักวิจัย : อำนวย คำตื้อ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2523
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อำนวย คำตื้อ . (2523). การศึกษาการให้น้ำแบบหยดด้วยวิธีง่าย ๆ ในสวนมะม่วง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อำนวย คำตื้อ . 2523. "การศึกษาการให้น้ำแบบหยดด้วยวิธีง่าย ๆ ในสวนมะม่วง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อำนวย คำตื้อ . "การศึกษาการให้น้ำแบบหยดด้วยวิธีง่าย ๆ ในสวนมะม่วง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2523. Print.
อำนวย คำตื้อ . การศึกษาการให้น้ำแบบหยดด้วยวิธีง่าย ๆ ในสวนมะม่วง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2523.