ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงสู่ประชาชนดอยวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย การจัดการแมลงศัตรูชาแบบบูรณาการ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงสู่ประชาชนดอยวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย การจัดการแมลงศัตรูชาแบบบูรณาการ
นักวิจัย : อภิชัย รุจิระชุณห์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อภิชัย รุจิระชุณห์ . (2546). การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงสู่ประชาชนดอยวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย การจัดการแมลงศัตรูชาแบบบูรณาการ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อภิชัย รุจิระชุณห์ . 2546. "การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงสู่ประชาชนดอยวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย การจัดการแมลงศัตรูชาแบบบูรณาการ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อภิชัย รุจิระชุณห์ . "การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงสู่ประชาชนดอยวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย การจัดการแมลงศัตรูชาแบบบูรณาการ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
อภิชัย รุจิระชุณห์ . การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงสู่ประชาชนดอยวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย การจัดการแมลงศัตรูชาแบบบูรณาการ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2546.