ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดผัก สู่ระบบเกษตรอินทรีย์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดผัก สู่ระบบเกษตรอินทรีย์
นักวิจัย : วิชัย โฆสิตรัตน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิชัย โฆสิตรัตน . (2546). การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดผัก สู่ระบบเกษตรอินทรีย์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิชัย โฆสิตรัตน . 2546. "การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดผัก สู่ระบบเกษตรอินทรีย์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิชัย โฆสิตรัตน . "การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดผัก สู่ระบบเกษตรอินทรีย์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
วิชัย โฆสิตรัตน . การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดผัก สู่ระบบเกษตรอินทรีย์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2546.