ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเลี้ยงปลาน้ำจืด 6 ชนิด ในบ่อเก็บน้ำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเลี้ยงปลาน้ำจืด 6 ชนิด ในบ่อเก็บน้ำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
นักวิจัย : มาโนช ขำเจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มาโนช ขำเจริญ . (2546). การเลี้ยงปลาน้ำจืด 6 ชนิด ในบ่อเก็บน้ำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มาโนช ขำเจริญ . 2546. "การเลี้ยงปลาน้ำจืด 6 ชนิด ในบ่อเก็บน้ำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มาโนช ขำเจริญ . "การเลี้ยงปลาน้ำจืด 6 ชนิด ในบ่อเก็บน้ำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
มาโนช ขำเจริญ . การเลี้ยงปลาน้ำจืด 6 ชนิด ในบ่อเก็บน้ำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2546.