ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเลี้ยงกุ้งกุลาดำในสภาพการปรับ-เปลี่ยนกระชัง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเลี้ยงกุ้งกุลาดำในสภาพการปรับ-เปลี่ยนกระชัง
นักวิจัย : ชัยชาญ มหาสวัสดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัยชาญ มหาสวัสดิ์ . (2535). การเลี้ยงกุ้งกุลาดำในสภาพการปรับ-เปลี่ยนกระชัง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชัยชาญ มหาสวัสดิ์ . 2535. "การเลี้ยงกุ้งกุลาดำในสภาพการปรับ-เปลี่ยนกระชัง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชัยชาญ มหาสวัสดิ์ . "การเลี้ยงกุ้งกุลาดำในสภาพการปรับ-เปลี่ยนกระชัง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2535. Print.
ชัยชาญ มหาสวัสดิ์ . การเลี้ยงกุ้งกุลาดำในสภาพการปรับ-เปลี่ยนกระชัง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2535.