ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรักษาและควบคุมโรคไรขี้เรื้อนสุกรด้วยไอเวอร์เมคติน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรักษาและควบคุมโรคไรขี้เรื้อนสุกรด้วยไอเวอร์เมคติน
นักวิจัย : สุวรรณี นิธิอุทัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวรรณี นิธิอุทัย . (2541). การรักษาและควบคุมโรคไรขี้เรื้อนสุกรด้วยไอเวอร์เมคติน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุวรรณี นิธิอุทัย . 2541. "การรักษาและควบคุมโรคไรขี้เรื้อนสุกรด้วยไอเวอร์เมคติน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุวรรณี นิธิอุทัย . "การรักษาและควบคุมโรคไรขี้เรื้อนสุกรด้วยไอเวอร์เมคติน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2541. Print.
สุวรรณี นิธิอุทัย . การรักษาและควบคุมโรคไรขี้เรื้อนสุกรด้วยไอเวอร์เมคติน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2541.