ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพาะเลี้ยงละอองเกสรเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพาะเลี้ยงละอองเกสรเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอม
นักวิจัย : ประภา ศรีพิจิตต์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประภา ศรีพิจิตต์ . (2542). การเพาะเลี้ยงละอองเกสรเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประภา ศรีพิจิตต์ . 2542. "การเพาะเลี้ยงละอองเกสรเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประภา ศรีพิจิตต์ . "การเพาะเลี้ยงละอองเกสรเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2542. Print.
ประภา ศรีพิจิตต์ . การเพาะเลี้ยงละอองเกสรเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2542.