ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีการถ่ายยีนสำหรับข้าวโดยใช้เครื่องยิงอนุภาค

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีการถ่ายยีนสำหรับข้าวโดยใช้เครื่องยิงอนุภาค
นักวิจัย : วิชัย โฆสิตรัตน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิชัย โฆสิตรัตน . (2537). การพัฒนาวิธีการถ่ายยีนสำหรับข้าวโดยใช้เครื่องยิงอนุภาค.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิชัย โฆสิตรัตน . 2537. "การพัฒนาวิธีการถ่ายยีนสำหรับข้าวโดยใช้เครื่องยิงอนุภาค".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิชัย โฆสิตรัตน . "การพัฒนาวิธีการถ่ายยีนสำหรับข้าวโดยใช้เครื่องยิงอนุภาค."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2537. Print.
วิชัย โฆสิตรัตน . การพัฒนาวิธีการถ่ายยีนสำหรับข้าวโดยใช้เครื่องยิงอนุภาค. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2537.