ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตไวน์ลำไยในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตไวน์ลำไยในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
นักวิจัย : ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน . (2547). การผลิตไวน์ลำไยในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน . 2547. "การผลิตไวน์ลำไยในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน . "การผลิตไวน์ลำไยในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน . การผลิตไวน์ลำไยในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.