ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวไร่และข้าวนาสวนพันธุ์ส่งเสริม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวไร่และข้าวนาสวนพันธุ์ส่งเสริม
นักวิจัย : ชัยฤกษ์ มณีพงษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัยฤกษ์ มณีพงษ์ . (2526). การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวไร่และข้าวนาสวนพันธุ์ส่งเสริม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชัยฤกษ์ มณีพงษ์ . 2526. "การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวไร่และข้าวนาสวนพันธุ์ส่งเสริม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชัยฤกษ์ มณีพงษ์ . "การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวไร่และข้าวนาสวนพันธุ์ส่งเสริม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2526. Print.
ชัยฤกษ์ มณีพงษ์ . การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวไร่และข้าวนาสวนพันธุ์ส่งเสริม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2526.