ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงวิธีการขยายพันธุ์มะม่วงโดยการปฏิบัติ (วิธีการขยายพันธุ์) ในโรงเรือน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงวิธีการขยายพันธุ์มะม่วงโดยการปฏิบัติ (วิธีการขยายพันธุ์) ในโรงเรือน
นักวิจัย : ชูพงษ์ สุกุมลนันทน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชูพงษ์ สุกุมลนันทน์ . (2533). การปรับปรุงวิธีการขยายพันธุ์มะม่วงโดยการปฏิบัติ (วิธีการขยายพันธุ์) ในโรงเรือน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชูพงษ์ สุกุมลนันทน์ . 2533. "การปรับปรุงวิธีการขยายพันธุ์มะม่วงโดยการปฏิบัติ (วิธีการขยายพันธุ์) ในโรงเรือน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชูพงษ์ สุกุมลนันทน์ . "การปรับปรุงวิธีการขยายพันธุ์มะม่วงโดยการปฏิบัติ (วิธีการขยายพันธุ์) ในโรงเรือน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2533. Print.
ชูพงษ์ สุกุมลนันทน์ . การปรับปรุงวิธีการขยายพันธุ์มะม่วงโดยการปฏิบัติ (วิธีการขยายพันธุ์) ในโรงเรือน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2533.