ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยการเพาะเลี้ยงคัพภะอ่อนลูกผสม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยการเพาะเลี้ยงคัพภะอ่อนลูกผสม
นักวิจัย : ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ . (2537). การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยการเพาะเลี้ยงคัพภะอ่อนลูกผสม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ . 2537. "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยการเพาะเลี้ยงคัพภะอ่อนลูกผสม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ . "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยการเพาะเลี้ยงคัพภะอ่อนลูกผสม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2537. Print.
ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ . การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยการเพาะเลี้ยงคัพภะอ่อนลูกผสม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2537.