ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประมวลภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้พืชสมุนไพรสำหรับโค-กระบือในภาคตะวันตก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประมวลภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้พืชสมุนไพรสำหรับโค-กระบือในภาคตะวันตก
นักวิจัย : จินตนา อินทรมงคล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จินตนา อินทรมงคล . (2546). การประมวลภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้พืชสมุนไพรสำหรับโค-กระบือในภาคตะวันตก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จินตนา อินทรมงคล . 2546. "การประมวลภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้พืชสมุนไพรสำหรับโค-กระบือในภาคตะวันตก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จินตนา อินทรมงคล . "การประมวลภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้พืชสมุนไพรสำหรับโค-กระบือในภาคตะวันตก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
จินตนา อินทรมงคล . การประมวลภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้พืชสมุนไพรสำหรับโค-กระบือในภาคตะวันตก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2546.