ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดลองใช้สารอินทรีย์ของสารหนู รักษาอาการและกระตุ้นการเจริญเติบโต ของสุกรที่ป่วยด้วยโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดลองใช้สารอินทรีย์ของสารหนู รักษาอาการและกระตุ้นการเจริญเติบโต ของสุกรที่ป่วยด้วยโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง
นักวิจัย : สุรพล ชลดำรงค์กุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรพล ชลดำรงค์กุล . (2535). การทดลองใช้สารอินทรีย์ของสารหนู รักษาอาการและกระตุ้นการเจริญเติบโต ของสุกรที่ป่วยด้วยโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุรพล ชลดำรงค์กุล . 2535. "การทดลองใช้สารอินทรีย์ของสารหนู รักษาอาการและกระตุ้นการเจริญเติบโต ของสุกรที่ป่วยด้วยโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุรพล ชลดำรงค์กุล . "การทดลองใช้สารอินทรีย์ของสารหนู รักษาอาการและกระตุ้นการเจริญเติบโต ของสุกรที่ป่วยด้วยโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2535. Print.
สุรพล ชลดำรงค์กุล . การทดลองใช้สารอินทรีย์ของสารหนู รักษาอาการและกระตุ้นการเจริญเติบโต ของสุกรที่ป่วยด้วยโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2535.