ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมยางธรรมชาติเหลว และยางธรรมชาติน้ำหนักโมเลกุลต่ำที่มีหมู่ฟังก์ชันที่แน่นอน โดยวิธีใหม่และการประยุกต์ใช้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมยางธรรมชาติเหลว และยางธรรมชาติน้ำหนักโมเลกุลต่ำที่มีหมู่ฟังก์ชันที่แน่นอน โดยวิธีใหม่และการประยุกต์ใช้
นักวิจัย : จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ . (2545). การเตรียมยางธรรมชาติเหลว และยางธรรมชาติน้ำหนักโมเลกุลต่ำที่มีหมู่ฟังก์ชันที่แน่นอน โดยวิธีใหม่และการประยุกต์ใช้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ . 2545. "การเตรียมยางธรรมชาติเหลว และยางธรรมชาติน้ำหนักโมเลกุลต่ำที่มีหมู่ฟังก์ชันที่แน่นอน โดยวิธีใหม่และการประยุกต์ใช้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ . "การเตรียมยางธรรมชาติเหลว และยางธรรมชาติน้ำหนักโมเลกุลต่ำที่มีหมู่ฟังก์ชันที่แน่นอน โดยวิธีใหม่และการประยุกต์ใช้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ . การเตรียมยางธรรมชาติเหลว และยางธรรมชาติน้ำหนักโมเลกุลต่ำที่มีหมู่ฟังก์ชันที่แน่นอน โดยวิธีใหม่และการประยุกต์ใช้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.