ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจหาเชื้ออุจจาระร่วงจากบ่อน้ำสนามบิน เขตเทศบาลนครขอนแก่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจหาเชื้ออุจจาระร่วงจากบ่อน้ำสนามบิน เขตเทศบาลนครขอนแก่น
นักวิจัย : จริยา ชมวารินทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จริยา ชมวารินทร์ . (2543). การตรวจหาเชื้ออุจจาระร่วงจากบ่อน้ำสนามบิน เขตเทศบาลนครขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จริยา ชมวารินทร์ . 2543. "การตรวจหาเชื้ออุจจาระร่วงจากบ่อน้ำสนามบิน เขตเทศบาลนครขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จริยา ชมวารินทร์ . "การตรวจหาเชื้ออุจจาระร่วงจากบ่อน้ำสนามบิน เขตเทศบาลนครขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2543. Print.
จริยา ชมวารินทร์ . การตรวจหาเชื้ออุจจาระร่วงจากบ่อน้ำสนามบิน เขตเทศบาลนครขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2543.