ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในภาคใต้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในภาคใต้
นักวิจัย : จินตนา วิสารทพงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จินตนา วิสารทพงศ์ . (2547). การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จินตนา วิสารทพงศ์ . 2547. "การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จินตนา วิสารทพงศ์ . "การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
จินตนา วิสารทพงศ์ . การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.