ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้สารกำจัดวัชพืชแบบหลังงอกในนาหว่านน้ำตม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้สารกำจัดวัชพืชแบบหลังงอกในนาหว่านน้ำตม
นักวิจัย : อาทิตย์ กุคำอู
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อาทิตย์ กุคำอู . (2536). การใช้สารกำจัดวัชพืชแบบหลังงอกในนาหว่านน้ำตม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อาทิตย์ กุคำอู . 2536. "การใช้สารกำจัดวัชพืชแบบหลังงอกในนาหว่านน้ำตม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อาทิตย์ กุคำอู . "การใช้สารกำจัดวัชพืชแบบหลังงอกในนาหว่านน้ำตม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2536. Print.
อาทิตย์ กุคำอู . การใช้สารกำจัดวัชพืชแบบหลังงอกในนาหว่านน้ำตม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2536.