ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นพลังงานเสริมในการอบแห้งผักในอุตสาหกรรมชนบท: ต้นหอมแบ่ง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นพลังงานเสริมในการอบแห้งผักในอุตสาหกรรมชนบท: ต้นหอมแบ่ง
นักวิจัย : จงจิตร์ หิรัญลาภ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จงจิตร์ หิรัญลาภ . (2540). การใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นพลังงานเสริมในการอบแห้งผักในอุตสาหกรรมชนบท: ต้นหอมแบ่ง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จงจิตร์ หิรัญลาภ . 2540. "การใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นพลังงานเสริมในการอบแห้งผักในอุตสาหกรรมชนบท: ต้นหอมแบ่ง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จงจิตร์ หิรัญลาภ . "การใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นพลังงานเสริมในการอบแห้งผักในอุตสาหกรรมชนบท: ต้นหอมแบ่ง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
จงจิตร์ หิรัญลาภ . การใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นพลังงานเสริมในการอบแห้งผักในอุตสาหกรรมชนบท: ต้นหอมแบ่ง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2540.