ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้น้ำทิ้งจากการผลิตเยื่อกระดาษสาและน้ำกากส่าเป็นปุ๋ยโพแทสเซียมสำหรับข้าวที่ปลูกในดินสันทราย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้น้ำทิ้งจากการผลิตเยื่อกระดาษสาและน้ำกากส่าเป็นปุ๋ยโพแทสเซียมสำหรับข้าวที่ปลูกในดินสันทราย
นักวิจัย : กานดา ฉัตรไชยศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กานดา ฉัตรไชยศิริ . (2545). การใช้น้ำทิ้งจากการผลิตเยื่อกระดาษสาและน้ำกากส่าเป็นปุ๋ยโพแทสเซียมสำหรับข้าวที่ปลูกในดินสันทราย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กานดา ฉัตรไชยศิริ . 2545. "การใช้น้ำทิ้งจากการผลิตเยื่อกระดาษสาและน้ำกากส่าเป็นปุ๋ยโพแทสเซียมสำหรับข้าวที่ปลูกในดินสันทราย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กานดา ฉัตรไชยศิริ . "การใช้น้ำทิ้งจากการผลิตเยื่อกระดาษสาและน้ำกากส่าเป็นปุ๋ยโพแทสเซียมสำหรับข้าวที่ปลูกในดินสันทราย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
กานดา ฉัตรไชยศิริ . การใช้น้ำทิ้งจากการผลิตเยื่อกระดาษสาและน้ำกากส่าเป็นปุ๋ยโพแทสเซียมสำหรับข้าวที่ปลูกในดินสันทราย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.