ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ถั่วเขียวเป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ถั่วเขียวเป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าว
นักวิจัย : พงศ์ศิริ พชรปรีชา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พงศ์ศิริ พชรปรีชา . (2539). การใช้ถั่วเขียวเป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พงศ์ศิริ พชรปรีชา . 2539. "การใช้ถั่วเขียวเป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พงศ์ศิริ พชรปรีชา . "การใช้ถั่วเขียวเป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2539. Print.
พงศ์ศิริ พชรปรีชา . การใช้ถั่วเขียวเป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2539.