ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ Bacillus spp เพื่อเสริมผลผลิตกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ Bacillus spp เพื่อเสริมผลผลิตกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
นักวิจัย : นิภา เตโชดำรงสิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิภา เตโชดำรงสิน . (2540). การใช้ Bacillus spp เพื่อเสริมผลผลิตกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นิภา เตโชดำรงสิน . 2540. "การใช้ Bacillus spp เพื่อเสริมผลผลิตกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นิภา เตโชดำรงสิน . "การใช้ Bacillus spp เพื่อเสริมผลผลิตกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
นิภา เตโชดำรงสิน . การใช้ Bacillus spp เพื่อเสริมผลผลิตกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2540.