ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำลองแบบและการทดลองเครื่องอบแห้งเมล็ดข้าวเปลือก แบบไหลในทิศทางเดียวกัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำลองแบบและการทดลองเครื่องอบแห้งเมล็ดข้าวเปลือก แบบไหลในทิศทางเดียวกัน
นักวิจัย : จิระวัฒน์ ชูมาลัยวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิระวัฒน์ ชูมาลัยวงศ์ . (2531). การจำลองแบบและการทดลองเครื่องอบแห้งเมล็ดข้าวเปลือก แบบไหลในทิศทางเดียวกัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จิระวัฒน์ ชูมาลัยวงศ์ . 2531. "การจำลองแบบและการทดลองเครื่องอบแห้งเมล็ดข้าวเปลือก แบบไหลในทิศทางเดียวกัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จิระวัฒน์ ชูมาลัยวงศ์ . "การจำลองแบบและการทดลองเครื่องอบแห้งเมล็ดข้าวเปลือก แบบไหลในทิศทางเดียวกัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2531. Print.
จิระวัฒน์ ชูมาลัยวงศ์ . การจำลองแบบและการทดลองเครื่องอบแห้งเมล็ดข้าวเปลือก แบบไหลในทิศทางเดียวกัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2531.