ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำแนกพันธุ์ยางโดยการใช้ไอโซไซม์อิเล็กโตรโฟเรซิส

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำแนกพันธุ์ยางโดยการใช้ไอโซไซม์อิเล็กโตรโฟเรซิส
นักวิจัย : วัลลี สุวจิตตานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัลลี สุวจิตตานนท์ . (2536). การจำแนกพันธุ์ยางโดยการใช้ไอโซไซม์อิเล็กโตรโฟเรซิส.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วัลลี สุวจิตตานนท์ . 2536. "การจำแนกพันธุ์ยางโดยการใช้ไอโซไซม์อิเล็กโตรโฟเรซิส".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วัลลี สุวจิตตานนท์ . "การจำแนกพันธุ์ยางโดยการใช้ไอโซไซม์อิเล็กโตรโฟเรซิส."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2536. Print.
วัลลี สุวจิตตานนท์ . การจำแนกพันธุ์ยางโดยการใช้ไอโซไซม์อิเล็กโตรโฟเรซิส. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2536.