ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานต่อการทำลายของเพลี้ยจั๊กจั่นหลังขาว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานต่อการทำลายของเพลี้ยจั๊กจั่นหลังขาว
นักวิจัย : วิเชียร เฮงสวัสดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2514
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิเชียร เฮงสวัสดิ์ . (2514). การคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานต่อการทำลายของเพลี้ยจั๊กจั่นหลังขาว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิเชียร เฮงสวัสดิ์ . 2514. "การคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานต่อการทำลายของเพลี้ยจั๊กจั่นหลังขาว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิเชียร เฮงสวัสดิ์ . "การคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานต่อการทำลายของเพลี้ยจั๊กจั่นหลังขาว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2514. Print.
วิเชียร เฮงสวัสดิ์ . การคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานต่อการทำลายของเพลี้ยจั๊กจั่นหลังขาว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2514.