ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนบนผิวใบข้าว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนบนผิวใบข้าว
นักวิจัย : จารุรัตน์ เอี่ยมศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จารุรัตน์ เอี่ยมศิริ . (2541). การคัดเลือกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนบนผิวใบข้าว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จารุรัตน์ เอี่ยมศิริ . 2541. "การคัดเลือกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนบนผิวใบข้าว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จารุรัตน์ เอี่ยมศิริ . "การคัดเลือกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนบนผิวใบข้าว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2541. Print.
จารุรัตน์ เอี่ยมศิริ . การคัดเลือกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนบนผิวใบข้าว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2541.