ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกข้าวทนแล้งจากโซมาโคลนัลแวริเอชันและดีเมทชิลเลชัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกข้าวทนแล้งจากโซมาโคลนัลแวริเอชันและดีเมทชิลเลชัน
นักวิจัย : พรทิพย์ ชินสงคราม
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรทิพย์ ชินสงคราม . (2539). การคัดเลือกข้าวทนแล้งจากโซมาโคลนัลแวริเอชันและดีเมทชิลเลชัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พรทิพย์ ชินสงคราม . 2539. "การคัดเลือกข้าวทนแล้งจากโซมาโคลนัลแวริเอชันและดีเมทชิลเลชัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พรทิพย์ ชินสงคราม . "การคัดเลือกข้าวทนแล้งจากโซมาโคลนัลแวริเอชันและดีเมทชิลเลชัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2539. Print.
พรทิพย์ ชินสงคราม . การคัดเลือกข้าวทนแล้งจากโซมาโคลนัลแวริเอชันและดีเมทชิลเลชัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2539.